Eksperci z Gandawy, odpowiedzialni za rozwój miasta, planowanie przestrzenne, procesy rewitalizacji oraz mieszkalnictwo, przebywają w Gdańsku. We wtorek 28 marca w Biurze Rozwoju Gdańska wzięli udział w seminarium eksperckim pt. „Improving living standard in Gdansk and Ghent”. W czasie swojego pobytu zwiedzą również niektóre gdańskie inwestycje i spotkają się z przedstawicielami Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego.

Przedstawiciele Gandawy, miasta położonego na północy Belgii, przyjechali z wizytą 27 marca i pozostaną w Gdańsku trzy dni. Przedstawiciele Gandawy, miasta położonego na północy Belgii, przyjechali z wizytą 27 marca i pozostaną w Gdańsku trzy dni. W skład delegacji wchodzą: Liselotte Mortier - zastępca burmistrza Gandawy ds. rozwoju miasta i mieszkalnictwa, Liesbeth Bultinck - kierownik Biura ds. Odnowy Miasta Urzędu Miasta Gandawy, Debbie De Spiegeleire – z Zespołu ds. Projektowania i Polityki Przestrzennej Urzędu Miasta Gandawy, Marc Pinte – urbanista z Wydziału Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego, Peter Lacoere – dyrektor Agencji Rozwoju Miasta oraz Agnieszka Zając - Starszy lider projektu, Agencja Rozwoju Miasta i Inge Willemsen – koordynator z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Urzędu Miasta Gandawy.

PPierwszym punktem programu w dniu 28 marca było Seminarium eksperckie pt. „Improving living standard in Gdansk and Ghent” z udziałem zastępcy prezydenta Gdańska ds. polityki przestrzennej Wiesława Bielawskiego oraz przedstawicielami Biura Rozwoju Gdańska. Spotkanie miało na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego i planowania przestrzennego. Goście zapoznali się także z procesami rewitalizacji prowadzonymi na Dolnym Mieście, wyróżnionymi prestiżową europejską nagrodą RegioStars 2016.

W czasie swojego pobytu w Polsce, goście z Gandawy odwiedzą również wybrane inwestycje gdańskie, takie jak Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum II Wojny Światowej, Olivia Business Centre czy Garnizon.

Gdańsk i Gandawa podpisały pierwsze sześcioletnie Memorandum Porozumienia w listopadzie 2009 r. W listopadzie 2015 r. oba miasta podpisały dokument  przedłużający współpracę o kolejne sześć lat.  Szczegóły porozumienia dostępne są tutaj.