Miasto przystąpiło do realizacji "Koncepcji zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego". W pierwszej kolejności opracowane zostaną projekty zagospodarowania pięciu wejść.

 

Zgodnie z zakresem i podziałem zadań określonych w porozumieniu zawartym 7 maja 2016 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska, Regionalnym Dyrektorem Lasów Państwowych w Gdańsku i Dyrektorem Pomorskiego Zarządu Parków Krajobrazowych w Słupsku, Miasto Gdańsk przystąpiło do zagospodarowania 6 wejść do lasu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.  W pierwszej kolejności opracowane zostaną projekty zagospodarowania pięciu wybranych  wejść: Oliwa - ul. Abrahama (3),  Dwór VII - Michałowskiego (4),  Strzyża - ul. Ludowa (6), Niedźwiednik - ul. Niedźwiednik (7),  Leśna Góra (8).  Po ich akceptacji przez strony porozumienia i Rady Dzielnic, miasto przystąpi do realizacji. Natomiast wejście do lasu Matemblewo - ul. Potokowa (10), które jest już w części zagospodarowane, zostanie uzupełnione o brakujące elementy wyposażenia wskazane w wyżej wymienionym opracowaniu. Szczegóły dostępne są na stronie tutaj

 

 

Koncepcja była szeroko konsultowana społecznie w latach 2015-2016. Głównym jej założeniem jest poszerzenie wachlarza możliwych form rekreacji w otoczeniu przyrody. Zrealizowanie strefy buforowej pomiędzy terenami zurbanizowanymi a leśnymi stworzy mieszkańcom ciekawą ofertę spędzania czasu w strefie granicznej lasu, przy jednoczesnej ochronie lasów TPK.  Wszystkie wejścia strefy buforowej, wskazane w koncepcji – w przyszłości powiązane będą szlakiem pieszo-rowerowym „Droga do Radości”.