Ruszają Pomorskie Badania Ruchu 2024. Biuro Rozwoju Gdańska, które ma wieloletnie doświadczenie związane z modelowaniem oraz wykonywaniem kompleksowych badań ruchu, wspiera ten projekt. Raporty i analizy dotyczące ruchu w Gdańsku będą wykorzystywane przez realizujących badania dla obszaru województwa.

Rozpoczynające się właśnie badania pozwolą na zebranie danych dotyczących natężenia ruchu drogowego, liczby pasażerów w regionalnym transporcie kolejowym i autobusowym, ruchu tranzytowego odbywającego się przez obszar województwa oraz zachowań transportowych mieszkańców. W sezonie letnim planowane jest również przeprowadzenie badań ruchu turystycznego. Badaniami objęte będzie całe województwo pomorskie, z wyłączeniem Gdańska, gdzie na zlecenie BRG podobne badania przeprowadzano w ostatnich latach. Pozyskane informacje będą podstawą dla stworzenia Pomorskiego Modelu Ruchu, który pozwoli na prognozowanie ruchu w województwie do 2050 roku.
Za realizację tego zadania odpowiedzialne jest Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, które podpisało porozumienia o współpracy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz Gminą Miasta Gdynia i Gminą Miasta Gdańska, reprezentowaną przez BRG. Biuro Rozwoju Gdańska przeprowadza szereg analiz i prognoz transportowych; przygotowuje opracowania i opinie dotyczące funkcjonowania i rozwoju transportu na terenie miasta. Jest także jednostką odpowiedzialną za prowadzenie Transportowego modelu symulacyjnego miasta Gdańska.