To jedna z propozycji przedstawionych przez zagranicznych ekspertów z Laboratorium CAPAcity, podczas konferencji podsumowującej trzydniowe warsztaty, zorganizowane przez Biuro Rozwoju Gdańska.

 

Eksperci z Austrii, Estonii i Holandii współpracowali m.in. z lokalnymi ekspertami z Biura Rozwoju Gdańska oraz Wydziału Architektury i Urbanistyki gdańskiego magistratu, kontynuując udaną współpracę ustanowioną dzięki Towarzystwu Urbanistów Polskich już w 2015 roku. Zagraniczni goście próbowali odpowiedzieć na pytanie: „Jak możemy uzupełnić rozwój urbanistyczny, stworzyć zespół przestrzeni publicznych i połączenia, które przyczynią się do budowania tożsamości miejsca związanego z narodzinami pokoju i demokracji w Polsce". Pod tym pytaniem kryła się próba znalezienia koncepcji na przestrzeń między Europejskim Centrum Solidarności i Muzeum II Wojny Światowej oraz łączenia przestrzeni publicznych na terenie Starego Miasta z Młodym Miastem w Gdańsku.

W trakcie warsztatów, które trwały od 20 września do 22 września, eksperci opracowali rekomendacje dotyczące tych terenów. Starali się zidentyfikować działania w strefie Młodego Miasta przyczyniające się do większego zaangażowania mieszkańców współtworzących ten obszar. Rekomendowali m.in. silne powiązanie między ECS i Muzeum II Wojny Światowej ze Starym Miastem w Gdańsku. Według nich, obrzeża analizowanego terenu mogą być miejscem impulsu rozwojowego dla dużej części centrum Gdańska a ich głównymi punktami jest m.in. Pomnik Poległych Stoczniowców, Muzeum II Wojny Światowej, a także skrzyżowanie ulic Wałowej i Rybaki oraz budynek dawnej hali montażu U-Boot’ów.

Eksperci podkreślali również, że wielkość omawianego terenu uniemożliwia jego szybkie zagospodarowanie, które może jedynie odbywać się małymi krokami. Stąd pomysły na mniejsze projekty mogące przyczynić się do „wygenerowania masy krytycznej dla przyszłych funkcji, które przyciągną mieszkańców”. Takimi działania mogą być:
- utworzenie plaży miejskiej w basenie Stoczni Cesarskiej (w północnej części tego obszaru);
- stworzenie funkcji ośrodka kultury w budynku dawnej hali montażu U-Boot’ów (np. jako siedziby Europejskiej Stolicy Kultury);
- wzbogacenie skrzyżowania ulicy Wałowej i Rybaki Górne w świetlne instalacje;
- utworzenie funkcji rekreacyjnych wzdłuż kanału Raduni od Muzeum II Wojny Światowej w kierunku ECS;
- stworzenie targu rybnego w dawnym magazynie gazu przy ulicy Podstocznej.

Pełen raport z warsztatów wraz z rekomendacjami ma być udostępniony przez ekspertów na stronie http://capacity.tinavienna.at/ w ciągu kilku tygodni.

- To bardzo cenne pomysły, oryginalne i niebanalne – podkreśliła w podziękowaniu dyrektor Biura Rozwoju Gdańska Edyta Damszel-Turek. – Widać, że eksperci włożyli mnóstwo pracy w ich przygotowanie w tak krótkim czasie. Bardzo ciekawy jest pomysł na zagospodarowanie nabrzeży kanału Raduni. Realizacja innych pomysłów zależy w głównej mierze od dobrej woli prywatnych właścicieli terenów postoczniowych, bo Miasto niestety nie jest ich właścicielem i ma w tym przypadku bardzo ograniczoną możliwość kreowania tej przestrzeni. Zresztą eksperci zdają sobie z tego sprawę.

Co warto podkreślić, Miasto zleciło koncepcję zagospodarowania nabrzeża zaczynając od Drogi do Wolności,  kończąc na ul. Wiosny Ludów. Natomiast w basenie Stoczni Cesarskiej widziałoby możliwość cumowania białej floty (marinę). Ewentualna plaża w tym miejscu leży już w gestii właściciela terenu.

Uczestnikami warsztatów byli następujący eksperci międzynarodowi:
1. Huibert A. Haccoû, Managing director of the International Intervision Institute. Professor urban planning and environmental Sciences School for the Build Environment Saxion University of Applied Sciences Deventer The Netherlands (NETHERLANDS)
2. Jaap Modder, Brainville Urban and Regional Planning, former President of Region of Arnheim - Nujmingen (5 mln people, 23 municipalitites); (NETHERLANDS)
3. Volkmar Pamer, Urban planner of the City of Vienna (AUSTRIA)
4. Vincent Neumayer, Project Manager, TINA VIENNA, (AUSTRIA)
5. Petra Schaner, Project Manager, Smart City Wien Agency, (AUSTRIA)
6. Andreas Zoufal; lighting designer and public space planner, civil engineer and CEO of a.b. zoufal lichtgestaltung und nachtraumentwicklung  (AUSTRIA)
7. Paul Kandl, Landscape Architect, CEO company Buro Kandl, University of Applied Life Sciences, Vienna, (AUSTRIA)
8. Henry Eessalu, Head Architect, Parnu, (ESTONIA)

Miasto Gdańsk – Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego oraz Biuro Rozwoju Gdańska – cyklicznie organizują międzynarodowe warsztaty urbanistyczne, na które zapraszani są uznani eksperci. Warto podkreślić, że ubiegłoroczne warsztaty „Vibrant Public Spacesrethinking the area of Gdansk Przymorze University” okazały się bardzo interesującym wydarzeniem dla zaangażowanych osób – zwłaszcza dla planistów z BRG i przedstawicieli Uniwersytetu Gdańskiego. Dzielenie się wiedzą i wymiana doświadczeń między ekspertami, pomogły w wypracowaniu wspólnych rekomendacji dotyczących możliwych transformacji miejsc uznanych za ważne, a same zalecenia mają szansę przełożyć się na lepsze programy w przyszłości.

Autor: Dariusz Wołodźko