"Water in-between museums" – to temat międzynarodowych warsztatów urbanistycznych, zorganizowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta oraz Biuro Rozwoju Gdańska. Gdańscy oraz europejscy eksperci zajmą się w tym czasie opracowywaniem koncepcji na przestrzeń między Muzeum II Wojny Światowej a Europejskim Centrum Solidarności.

Wspólnie wypracowane koncepcje będą istotnym elementem w kreowaniu ważnych przestrzeni publicznych w mieście a uzyskane rekomendacje wskażą, w jaki sposób uzyskać najlepsze rezultaty w gospodarowaniu przestrzenią. Efekty warsztatów "Water in-between museums" zostaną wykorzystane w dalszych pracach planistycznych, a pogłębianie i wymiana doświadczeń pomogą rozwinąć kompetencje zawodowe urbanistów.

Tematem przewodnim tegorocznych warsztatów, odbywających się w dniach 20-22 września w Biurze Rozwoju Gdańska, będzie przestrzeń w kluczowym miejscu Młodego Miasta między dwoma muzeami - Muzeum II Wojny Światowej i Europejskim Centrum Solidarności. Celem warsztatów jest próba wykreowania atrakcyjnej przestrzeni miejskiej łączącej MIIWŚ i ECS z wykorzystaniem sąsiedztwa wody w oparciu o międzynarodowe doświadczenie ekspertów prowadzących warsztaty.

Miasto Gdańsk - Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta oraz Biuro Rozwoju Gdańska, cyklicznie organizują międzynarodowe warsztaty urbanistyczne, na które zapraszani są uznani eksperci. Warto zaznaczyć, że ubiegłoroczna edycja "Vibrant Public Spacesrethinking the area of Gdansk Przymorze University" okazały się bardzo interesującym wydarzeniem dla zaangażowanych osób - zwłaszcza dla planistów z BRG i przedstawicieli Uniwersytetu Gdańskiego. Dzielenie się wiedzą i wymiana doświadczeń między ekspertami, pomogły w wypracowaniu wspólnych rekomendacji dotyczących możliwych transformacji miejsc uznanych za ważne, a same zalecenia mają szansę przełożyć się na lepsze programy w przyszłości.

Na zakończenie warsztatów planowana jest konferencja prasowa, na której zostaną zaprezentowane pomysły ekspertów. O szczegółach poinformujemy oddzielnym komunikatem.