Na przełomie 2021 i 2022 roku miasto Gdańsk przeprowadziło konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Systemu Tras Rowerowych (STeR). Pora na pierwsze wnioski oraz decyzje – jak dalej rozwijać ten system.

Życie jest jak jazda na rowerze. Żeby utrzymać równowagę musisz się poruszać naprzód. (Albert Einstein)

Dokument System Tras Rowerowych dla Gdańska powstał w 2011 roku. Rok później został nagrodzony „Złotą Szprychą” za znaczny udział partycypacji społecznej w procesie jego powstawania. Dziś wiele wskazanych w nim inwestycji zostało zrealizowanych i konieczna jest jego aktualizacja, określająca dalsze kierunki rozwoju transportu rowerowego w Gdańsku.

Uaktualnienie dokumentu, przygotowywane po dziesięciu latach, również w szerokim zakresie opiera się na głosach gdańskich rowerzystek i rowerzystów. W konsultacjach nowej edycji STeR po raz pierwszy wykorzystano geoankietę czyli interaktywną mapę online. Zdecydowana większość zgłoszonych uwag i propozycji wpłynęła do Biura Rozwoju Gdańska właśnie za pośrednictwem tego narzędzia. Wszystkie zostały rozpatrzone zgodnie z rekomendacjami zespołu STeR, w którego skład wchodzą przedstawiciele Biura Rozwoju Gdańska oraz zespołu Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej. Dzięki udostępnionej właśnie mapie online wszystkie złożone uwagi i sugestie dotyczące rozwoju Systemu Tras Rowerowych zostały upublicznione – wraz z ich rozstrzygnięciem.

Co znajdziemy na mapie?

Do gdańskiego Systemu Tras Rowerowych złożono łącznie 400 uwag – 166 w formie liniowej oraz 234 w formie punktów. Wszystkie one zostały pogrupowane, co jest widoczne na udostępnionej mapie. Są wśród nich m.in. uwagi dotyczące przebiegu zaproponowanej trasy, stanu istniejącej infrastruktury rowerowej czy propozycje zupełnie nowych tras. Wszystkie grupy uwag są precyzyjnie oznaczone i opisane na mapie. Każdej uwadze przypisane zostało jej rozstrzygnięcie oraz krótki komentarz z uzasadnieniem. Łącznie uwzględnione zostały 242 uwagi; 152 z nich nie wymagają wprowadzania zmian do projektu.

W wielu przypadkach zgłaszana była potrzeba dodania do systemu nowej trasy lub włączenia do niego trasy już funkcjonującej. Znaczna część z nich ma charakter połączeń lokalnych, które nie są wskazywane w tej edycji mapy STeR. Uwagi tego typu rozpatrzono zatem jako „uwzględnione, nie wymagające korekt do projektu”.

Na tym etapie prac dotyczących rozwoju Systemu Tras Rowerowych nie ma możliwości odniesienia się do uwag zawierających szczegółowy przebieg i parametry techniczne nowych odcinków dróg. Uwagi tego typu zostały rozpatrzone jako „uwzględnione niewymagające wprowadzenia zmian do projektu” lub będące „poza kompetencjami STeR”, a w komentarzu wskazano zasadność ich rozpatrzenia na etapie projektowania trasy.

Uwagi dotyczące stanu istniejącej infrastruktury rowerowej odnoszono do projektowanego stanu docelowego wskazanego na mapie STeR, a w przypadku braku trasy na mapie, przekazano do zarządcy drogi, podobnie jak większość uwag dotyczących stanu istniejącej infrastruktury innej niż rowerowa, np. brak chodnika.

Co się zmieni?

Najwięcej spośród wszystkich złożonych uwag dotyczyło ekostrad – w śladzie rezerwy tzw. Drogi Czerwonej oraz w alei Armii Krajowej, na odcinku między ulicami Vaclava Havla i Jabłoniową. Znaczna liczba uwag wskazujących na potrzebę powstania nowych dróg rowerowych związana jest z budową trasy wzdłuż ulicy Kołobrzeskiej oraz jej przewidywanej formy.

Zgodnie z sugestiami respondentów mapa STeR zostanie uzupełniona o już dziś funkcjonujące lub całkiem nowe trasy, m.in. w Śródmieściu, na Stogach, Jasieniu, czy w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.

Uwagi złożone przez mieszkańców Gdańska, wraz z licznymi autokorektami sformułowanymi przez zespół je rozpatrujący, umożliwią modyfikację Systemu Tras Rowerowych w mieście. W dalszych etapach prac nad aktualizacją STeR wypracowana zostanie optymalna kolejność realizacji elementów systemu, w tym tzw. etap „0” – czyli inwestycje wskazane do realizacji w najbliższej przyszłości.