Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym to codzienność. Konsultacje z mieszkańcami są ważne nie tylko z perspektywy jakości przestrzeni, ale i wzmacniania postaw obywatelskich. Dzięki wprowadzanym właśnie przez Biuro Rozwoju Gdańska geoankietom kontakt z mieszkańcami będzie łatwiejszy.

Już od kilku lat Biuro Rozwoju Gdańska udostępnia wszystkim mieszkańcom nowoczesne mapy. Dzięki nim, nie wychodząc z domu, każdy może m.in. dokładnie zobaczyć wybraną działkę – jaki ma kształt i gdzie przebiegają jej granice, czy porównać zmiany, jakie zaszły w mieście – dzięki funkcji retro map. Szerzej pisaliśmy o tym w tekście Gdańsk z lotu ptaka.

Teraz znanym już narzędziom nadano nowe funkcje: dzięki nim mieszkańcy w prosty i wygodny sposób mogą składać wnioski do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – na etapie przystępowania do prac planistycznych.

Mapa z funkcją geoankiety, za pomocą której składać można wnioski do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na etapie przystąpienia; źródło BRG

Zaznacz, narysuj, napisz

Od kwietnia w Gdańsku do każdego przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu będzie mieszkańcom udostępniona geoankieta online, czyli dokładna mapa terenu z zaznaczonymi granicami planu. Na mapie zapisane będą także informacje dodatkowe: kto jest autorem projektu planu, jak brzmi treść uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przystąpienia do prac planistycznych.

Poruszanie się po mapie jest intuicyjne i nie nastręcza trudności. Dzięki szeregu informacjom, zlokalizowanie szukanego obiektu jest bardzo proste. Mapa informuje o działkach w granicach planu i strukturze własności terenu oraz o budynkach: ich funkcji, roku budowy, liczbie kondygnacji.

Aby złożyć wniosek do planu, wystarczy kliknąć symbol „wnioski do planu”. Na mapie można wówczas zaznaczyć wybrany obiekt, obszar lub punkt i wpisać swój komentarz. Dodatkowo – istnieje możliwość dołączenia do składanego wniosku własnego pliku w dowolnym formacie. Po wpisaniu swoich danych osobowych oraz adresu (co jest wymogiem ustawowym), wniosek można złożyć. W ciągu kilku sekund jest on widoczny na mapie projektanta odpowiedzialnego za przygotowanie projektu planu.

Zaproponowanie nowego narzędzia konsultacyjnego sprawi, że projektant i mieszkaniec łatwo znajdą wspólny język – podkreśla Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. Interaktywna mapa ułatwia porozumienie, pozwala minimalizować wieloznaczności i daje mieszkańcom możliwość precyzyjnego przekazania własnego pomysłu. Wierzymy w korzyści płynące z dialogu i staramy się przekonywać do niego mieszkańców, proponując jednocześnie nowe sposoby włączenia się w proces tworzenia planów.

I nowe, i stare

Umożliwienie składania wniosków za pomocą geoankiety, nie oznacza likwidacji dotychczasowych, doskonale już znanych mieszkańcom opcji. Wnioski można nadal składać w formie papierowej oraz elektronicznej – poprzez platformę ePUAP, mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Można go złożyć przez 21 dni od momentu ukazania się ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Niezmiennie – na tym etapie prac nad projektem planu o zajęcie stanowiska proszona jest również Rada Dzielnicy.

Aktualne informacje o obszarach miasta objętych przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz terminach składania wniosków udostępniane są na stronie Biura Rozwoju Gdańska.

Planowanie współuczestniczące

Konsultacje społeczne to forma dialogu z mieszkańcami – nie ograniczają się do przedstawienia im gotowego planu. Ich istotą jest poznanie perspektywy i faktycznych potrzeb mieszkańców, by na ich postawie i przy wspólnym namyśle podjąć decyzje realizujące zasadę dobra wspólnego. Dialog władz miasta z mieszkańcami włącza obywateli w podejmowanie decyzji dotyczących życia publicznego i jest na pewno drogą w dobrym kierunku.