Wiosną nad Gdańskiem pojawi się samolot, za pomocą którego zebrane zostaną dane przestrzenne dotyczące miasta. Dzięki temu uaktualniona zostanie ortofotomapa Gdańska, zdjęcia ukośne, skaning laserowy oraz model miasta 3D. To baza informacji o ukształtowaniu terenu i niezawodne narzędzie pracy dla urbanistów, ale także ciekawe źródło wiedzy o mieście dla mieszkańców.

Skaning lotniczy jest wykorzystywany przez fachowców z różnych branż. Przede wszystkim pozwala on stworzyć przestrzenny model aglomeracji miejskiej (tzw. model miasta 3D) wykorzystywany przez urbanistów. Jest także narzędziem do pomiaru wysokości istniejących budynków, zieleni (w tym drzew), tworzenia map hipsometrycznych pokazujących ukształtowanie terenu oraz do badania oddziaływania nowego zagospodarowania na najbliższe sąsiedztwo i krajobraz miasta.

Lot nad miastem

Lotniczy skaning laserowy to pomiar odległości od lecącego samolotu (czy innego statku powietrznego) do punktów na powierzchni ziemi. To szybka i wyjątkowo precyzyjna metoda pozyskiwania informacji o ukształtowaniu terenu. Dzięki tej technologii, za pomocą skanera umieszczonego na pokładzie samolotu, można otrzymać dokładną chmurę punktów (czyli zbiór punktów o określonych współrzędnych) odwzorowującą teren objęty nalotem. Dane zebrane i opracowane w sposób profesjonalny są dokładnie zlokalizowane w przestrzeni, ale i sklasyfikowane (także dzięki podczerwieni) – budynek jest budynkiem, drzewo drzewem, a jezioro jeziorem.

Dla miast wielkości Gdańska do skaningu laserowego wykorzystywane są samoloty. Latają one na wysokości 800 m n.p.m., zatem wszystkie gdańskie drapacze chmur są bezpieczne. Taka metoda gwarantuje, że pomiar wykonany dla dużego obszaru będzie jednolity, wykonany w tym samym czasie i w takich samych warunkach pogodowych. Ostatni raz samolot z aparaturą pomiarową latał nad Gdańskiem w 2018 roku. Pozyskana wówczas ortofotomapa została włączona przez Głównego Geodetę Kraju do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i jest ogólnodostępna.

Tegoroczny skaning, tj. nalot oraz analiza i obróbka zgormadzonego materiału zajmie około pół roku; prace wykona firma MGGP; w listopadzie dostępne będą nowe dane oraz nowy model Gdańska 3D.

Zanim dostępna będzie nowa ortofotomapa, nadal korzystać można z aplikacji opracowanych w 2018 roku; na stronie internetowej BRG są dostępne retro mapy, zdjęcia ukośne oraz model 3D Gdańska. Zaktualizowana wersja tych narzędzi będzie jeszcze bardziej nowoczesna – wszystkie trzy funkcjonalności będą dostępne w jednej przeglądarce. Nowa aplikacja, ortofotomapa, jest narzędziem kartometrycznym, to znaczy – osadzonym w rzeczywistości. Jej dokładność jest imponująca – piksel terenowy wynosi 5 cm.

Zerknij na mapę

Dzięki zgromadzonym danym każdy może dokładnie zobaczyć swoją działkę – jaki ma kształt i gdzie przebiegają jej granice, każdy może także sprawdzić wysokość budynków, zmierzyć powierzchnię banerów reklamowych, porównać zmiany, jakie zaszły w mieście – dzięki funkcji retro map. To także niezastąpione narzędzie dla zainteresowanych gdańskim Budżetem Obywatelskim – zgłaszanie projektów jest dzięki niemu dużo łatwiejsze; precyzyjnie pozwala ono zlokalizować proponowaną inwestycję. W nowej edycji aplikacji każdy będzie mógł również oszacować potencjał solarny swojego dachu.

Ten bogaty zbiór danych to także bezcenne narzędzie dla urbanistów. Pozwala wykonywać bardzo dokładne inwentaryzacje terenu, określać faktyczną, a nie szacunkową wysokość istniejących budynków czy drzew, by lepiej zaplanować nowe inwestycje na wskazanym obszarze. Analizy precyzyjnie odnoszą się do konkretnych punktów w terenie, są zgodne z przebiegiem działek – nie ma tu miejsca na niedopowiedzenia czy luźne interpretacje. Realistyczne modele terenu 3D pozwalają bezbłędnie określać np. wysokość dopuszczonych na danym terenie budynków, by idealnie wkomponować je w otoczenie. Dodatkowo opracowywane są analizy widokowe z poziomu wzroku człowieka, by uzyskać pewność, że przygotowywany projekt planu nie zaburzy istniejących osi widokowych i nie wpłynie negatywnie na krajobraz. Co ciekawe – materiał ten jest także wykorzystywany przez Gdańsk przy analizach zdjęć satelitarnych weryfikujących należne podatki od nieruchomości.

Tak pożądaną precyzję gwarantują dane otrzymywane dzięki skaningowi lotniczemu. Zatem – z niecierpliwością czekamy na najnowszy obraz Gdańska z lotu ptaka.