Trudno budować sprawnie działający i efektywny system transportowy w mieście, nie opierając się na analizach i symulacjach. Bez nich niemożliwe jest także właściwe zarządzanie istniejącą infrastrukturą. Rzetelnych danych na temat transportu dostarczają Gdańskie Badania Ruchu. Właśnie zakończył się IV ich etap.

Rozpisane na kilkanaście miesięcy działania pozwolą uzyskać pełny obraz funkcjonowania całego systemu transportowego w mieście, co m.in. będzie podstawą prowadzenia prac planistycznych w zakresie transportu oraz podejmowania decyzji o nowych inwestycjach: ulicach, liniach tramwajowych, drogach rowerowych. Efektem badań będzie także transportowy model symulacyjny Gdańska i jego otoczenia, który będzie narzędziem do wykonywania analiz i prognoz.

Transportowa wiosna

Gdańskie Badania Ruchu 2022 realizowane są od kwietnia. Wiosną przeprowadzano wywiady z losowo wybranymi mieszkańcami Gdańska i sąsiednich gmin – w sumie 15 000 rozmów. Respondenci odpowiadali m.in. na pytania dotyczące liczby podróży wykonywanych w ciągu typowego tygodnia, motywacji podróży, przyczyn wyboru określonego środka transportu. Ankieterzy pracowali także na dworcach, przystankach, węzłach integracyjnych – w tych badaniach udział wzięło około 10 000 osób.

Równolegle liczeni byli pasażerowie korzystający z transportu zbiorowego. W Gdańsku i sąsiednich gminach zlokalizowano aż 132 punkty pomiarowe oraz 35 punktów, gdzie pasażerów zliczały specjalne urządzenia. Dodatkowo kamery analizowały natężenie ruchu kołowego – badaniem objęto również rowery, hulajnogi i UTO.

Transportowa jesień

Z końcem października zakończył się etap badań i pomiarów uzupełniających. Wykonane zostały badania ankietowe oraz pomiar ruchu w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy. Przeprowadzono tu około 1100 wywiadów z pasażerami. Badaniem objęto także gdańskie parki biurowe; pod lupę wzięto wielkość generowanego i absorbowanego przez nie ruchu, dodatkowo w miejscach tych pozyskiwano informacje za pomocą ankiet. Użytkownicy tych przestrzeni byli pytani o sposób podróżowania w ciągu typowego tygodnia pracy. Podobne badania przeprowadzono w centrach handlowych. Tu także wykonano pomiary ruchu oraz przeprowadzono wywiady.

Badaniem ankietowym objęto również kierowców samochodów ciężarowych. Opisywali oni podróże tym właśnie środkiem transportu w godzinach od 6:00 do 22:00. Ankieterzy pozyskali informacje od 2000 osób.

Model i raport

Przeprowadzanie tego rodzaju badań jest niezbędne, jeśli miasto chce rozwijać system transportowy oraz ubiegać się środki unijne na tego rodzaju inwestycje. Powstały w oparciu o zgromadzone dane transportowy model symulacyjny Gdańska pozwoli na racjonalne planowanie rozwoju transportu w mieście. Model zostanie opracowany za pięć miesięcy, końcowy raport z badań będzie dostępny w maju 2023 roku.