Biuro Rozwoju Gdańska do każdego przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu udostępnia mieszkańcom geoankietę online, czyli ankietę zawierającą dokładną mapę terenu z zaznaczonymi granicami planu. W ankiecie podany jest także numer uchwały Rady Miasta Gdańska dotyczącej przystąpienia do prac planistycznych. 

 Wnioski do planów

Od momentu ogłoszenia przez Prezydenta Miasta Gdańska informacji o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w ciągu 21 dni jest możliwość złożenia do nich wniosków. Może to zrobić każdy, kto chce mieć wpływ na zmiany jakie zachodzą w konkretnych przestrzeniach. Wszystkie zgłaszane potrzeby są indywidualnie rozpatrywane i wszystkie są tak samo ważne. Szczegóły określające granice planów znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.brg.gda.pl.

Wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski do każdego planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej do planów. Wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska.

Wnioski najłatwiej złożyć za pomocą ankiety online z mapą (tzw. geoankieta) znajdującej się w zakładkach planów.

  • Na mapie zaznaczone są granice planu oraz numery działek.
  • Aby złożyć wniosek do planu wystarczy zaznaczyć na mapie wybrany punkt i wpisać swój komentarz. Dodatkowo – istnieje możliwość dołączenia do składanego wniosku własnego pliku w dowolnym formacie. Po wpisaniu swoich danych osobowych oraz adresu (co jest wymogiem ustawowym) i adresu mailowego, wniosek można złożyć. W ciągu kilku sekund jest on widoczny na mapie projektanta odpowiedzialnego za przygotowanie projektu planu.
  • Potwierdzenie oraz kopia złożonego wniosku zostają przesłane na podany adres mailowy.

 

Do jakich planów można składać aktualnie wnioski?

Obecnie nie są zbierane wnioski do żadnego planu

 
Wnioski można składać także w formie:

- papierowej na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj