Poniżej 30 tys. euro 22 sierpnia 2017

W dniu 8 września 2017 r. rozstrzygnięto postępowanie wyboru Wykonawcy usługi „Przeprowadzenie warsztatów dla społeczności lokalnej w celu wypracowania koncepcji funkcjonalnej do konkursu urbanistyczno-architektonicznego na zagospodarowanie przestrzeni publicznych na czterech obszarach rewitalizacji”.