Poniżej 30 tys. euro 15 stycznia 2018

Wybór oferty

na dostawę środków czystości w roku 2018 r.

Poniżej 30 tys. euro 15 stycznia 2018

Wybór oferty

na sukcesywną dostawę materiałów biurowych w roku 2018 r.

Poniżej 30 tys. euro 15 stycznia 2018

Wybór oferty

na sukcesywną dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek w roku 2018 r

Poniżej 30 tys. euro 18 stycznia 2018

Wybór oferty

na sukcesywną dostawę tuszy i tonerów w 2018 r.

Powyżej 30 tys. euro 30 stycznia 2017

Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz 2164, póz zmian)

Powyżej 30 tys. euro 19 stycznia 2018

Zgodnie z art. 13a punkt ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 z póz. zmian) Biuro Rozwoju Gdańska w Gdańsku przedstawia postępowanie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.

Powyżej 30 tys. euro 14 lutego 2018

Załącznik nr...
do protokołu z postępowania
nr 1/2018