Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że przeprowadzona procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, nie doprowadziła do zatrudnienia na stanowisku asystenta/starszego asystenta w Zespole Transportu.

Uzasadnienie:

Kandydaci, którzy złożyli aplikacje na stanowisko asystenta/starszego asystenta w Zespole Transportu nie spełnili niezbędnych wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska