Biuro Rozwoju Gdańska

Strategiczny Program Transportowy dzielnicy Południe w mieście Gdańsku

AKTUALIZACJA STRATEGICZNEGO PROGRAMU TRANSPORTOWEGO (SPT) DZIELNICY POŁUDNIE W MIEŚCIE GDAŃSKU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Przedmiotem aktualizacji (SPT) jest określenie kolejności realizacji elementów układu drogowego i tramwajowego Gdańska – Południe w latach 2014 – 2020, których struktura przestrzenna wyznaczona została we wcześniejszych opracowaniach planistycznych. Zaktualizowany dokument będzie narzędziem wspierającym starania miasta Gdańska o dofinansowanie projektów drogowych i tramwajowych dzielnicy Południe ze środków Unii Europejskiej.

Zapraszamy uprzejmie do uczestnictwa w dyskusji publicznej, na której zostanie zaprezentowany projekt aktualizacji Strategicznego programu transportowego dzielnicy południe w mieście Gdańsku na lata 2014 – 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Spotkanie odbędzie się 15 kwietnia 2015 roku, o godzinie 17.00, w Szkole Podstawowej Nr 12 przy ul. Człuchowskiej 6.

Projekt dokumentu będzie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2015 roku w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku w godzinach od 9.00 do 15.00., dostępny będzie również na stronie internetowej www.gdansk.pl oraz www.brg.gda.pl.

Uwagi do dokumentu i prognozy oddziaływania na środowisko można składać w terminie do 21 maja 2015 r.

Aktualizacja Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku na lata 2014-2020 7.09 MB
Prognoza oddziaływania na środowisko SPT 11.5 MB
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzania aktualizacji Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku 525 KB
Uchwała Nr XVI/254/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku. 66 KB
Załącznik do uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku - część 1. 25.7 MB
Załącznik do uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku - część 2. 37 MB