Biuro Rozwoju Gdańska

Strategiczny Program Transportowy dzielnicy Południe w mieście Gdańsku

AKTUALIZACJA STRATEGICZNEGO PROGRAMU TRANSPORTOWEGO (SPT) DZIELNICY POŁUDNIE W MIEŚCIE GDAŃSKU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Przedmiotem aktualizacji (SPT) jest określenie kolejności realizacji elementów układu drogowego i tramwajowego Gdańska – Południe w latach 2014 – 2020, których struktura przestrzenna wyznaczona została we wcześniejszych opracowaniach planistycznych. Zaktualizowany dokument będzie narzędziem wspierającym starania miasta Gdańska o dofinansowanie projektów drogowych i tramwajowych dzielnicy Południe ze środków Unii Europejskiej.

Aktualizacja Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku na lata 2014-2020 7.09 MB
Prognoza oddziaływania na środowisko SPT 11.5 MB
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzania aktualizacji Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku 525 KB
Uchwała Nr XVI/254/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku. 66 KB
Załącznik do uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku - część 1. 25.7 MB
Załącznik do uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku - część 2. 37 MB