Biuro Rozwoju Gdańska

Witamy na stronie Biura Rozwoju Gdańska

Naszym głównym zadaniem jest sporządzanie, na polecenie prezydenta miasta Gdańska, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań planistycznych.

Prace planistyczne wykonywane są przez urbanistów - architektów pracujących w sześciu zespołach urbanistycznych: Oliwa, Wrzeszcz, Śródmieście, Port, Zachód, Południe. Zespół projektowy pracujący nad każdym projektem planu miejscowego to: architekci, urbaniści z zakresu inżynierii miasta, transportu, ochrony środowiska (przyrodniczego i kulturowego) oraz ekonomiści i prawnicy.

Pytania, dotyczące sporządzanych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, można kierować do naszego Biura.

Wszystkie informacje o obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego (tzn. już uchwalonych), udziela Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku, (tel. 58 323-64-50). Z obowiązującymi planami można zapoznać się na stronie Urzędu Miejskiego.

Nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska

Gdańskie Przestrzenie Lokalne (GPL) - wypełnij ankietę, stań się częścią projektu

Biuro Rozwoju Gdańska zainicjowało projekt „Gdańskie Przestrzenie Lokalne”. Jest to inicjatywa, w której współpraca mieszkańców i projektantów jest niezwykle istotna. Wspólne działanie pomoże stworzyć realną sieć lokalnych przestrzeni publicznych. Aby stać się jego współtwórcą, wystarczy do dnia 30.06.2016 wypełnić krótką ankietę na stronie brg.gda.pl.

Gdańskie Badanie Ruchu 2016

Biuro Rozwoju Gdańska rozpoczęło 4 kwietnia Gdańskie Badanie Ruchu 2016, które potrwają do 11 czerwca. W tym czasie zostaną zrealizowane badania ankietowe oraz badania ruchu mające na celu zebranie informacji o sposobach przemieszczania się mieszkańców Gdańska, a ich wynikiem będzie opracowanie nowego transportowego modelu symulacyjnego dla miasta.

Zielony Bulwar - prezentacja i komunikat

Informacje dotyczące ciągu komunikacyjnego Nowa Kielnieńska, Nowa Spacerowa i Zielonego Bulwaru

Wyłożenie i dyskusje publiczne w BRG

Informacje o wyłożeniach, datach najbliższych dyskusji publicznych i terminów składania uwag