Projekt planu

VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego

Nr planu
0262
Autor
Tomasz Sojak
Jednostka urbanistyczna
Oliwa Górna
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Oliwa
Status
Plan uchwalony, oczekiwanie na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym
Rysunek granic planu

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania został wyłożony do publicznego wglądu po raz trzeci – pierwszy raz w maju 2016 roku, następnie we wrześniu 2016 roku. Wpłynęły wówczas uwagi, które zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Gdańska. Celem sporządzania planu, stanowiącego fragment dzielnicy VII Dwór o powierzchni ok. 0,52 ha, jest wykorzystanie walorów ekonomicznych gruntów gminnych poprzez dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej na miejscu zaniedbanych ogródków warzywnych. Plan usankcjonuje także funkcję mieszkaniową na działce prywatnej. Podniesiony zostanie również standard i wizerunek publicznego dojścia pieszego do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XIV/375/15 z dnia 2015-09-24 Czytaj [png]
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XIV/375/15 z dnia 2015-09-24 Szczegóły
2 Opracowanie koncepcji (Zrealizowany)
3 Opiniowanie (Zrealizowany)
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza skutków oddziaływania na środowisko 2016-05-02 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2016-05-02 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały 2016-05-02 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2016-05-16 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Gdańska do projektu planu 2016-07-07 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza skutków oddziaływania na środowisko 2016-09-30 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2016-09-30 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2016-09-30 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2016-10-31 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Gdańska do projektu planu 2016-12-07 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Gdańska do prognozy oddziaływania na środowisko 2016-12-19 Czytaj [pdf]
4 Trzecie wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2017-03-02 Czytaj [pdf]
4 Trzecie wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2017-03-02 Czytaj [pdf]
4 Trzecie wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2017-03-02 Czytaj [pdf]
4 Trzecie wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2017-03-23 Czytaj [pdf]
4 Trzecie wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2017-03-23 Czytaj [pdf]
4 Trzecie wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Gdańska do prognozy oddziaływania na środowisko 2017-05-05 Czytaj [pdf]
4 Trzecie wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Gdańska do projektu planu 2017-05-05 Czytaj [pdf]
5 Uchwalony
6 Wejście w życie