Projekt planu

Strzyża – ul. Wita Stwosza 77

Nr planu
0855
Autor
Jarosław Wincek
Jednostka urbanistyczna
Wrzeszcz Górny
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz
Status
Plan w trakcie wyłożenia
Uwagi do planu można zgłaszać do 2018-02-14
Data dyskusji publicznej
2018-01-23
Rysunek granic planu

Od 2 do 31 stycznia w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu zostało wyłożonych dziesięć projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl.

Projekt planu miejscowego Strzyża – ul. Wita Stwosza 77 dotyczy obszaru, który obecnie nie jest użytkowany. Znajdują się na nim pozostałości po Centrum Ogrodniczym „Okaz”. Do sporządzenia planu przystąpiono w związku z jego likwidacją, a także realizacją przystanku PKM Strzyża. Podstawowym celem była weryfikacja parametrów urbanistycznych oraz obowiązującego przeznaczenia terenu – przede wszystkim dopuszczenie funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej. Intensywne i wielofunkcyjne  wykorzystanie terenów, które są dobrze obsłużone komunikacją publiczną, pozostaje w zgodzie z polityką rozwoju miasta do wewnątrz. Nowy plan ustala podział obszaru na cztery części. Strefa południowo-zachodnia – przy ul. Wita Stwosza – zostanie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (o maksymalnej wysokości 19 m). W części południowo-wschodniej przewidziano miejsce pod park osiedlowy, a w północno-wschodniej zaplanowano teren, na którym powstanie strefa rozgrzewkowa dla stadionu. Po stronie północno-zachodniej zarezerwowano pas terenu na ulicę dojazdową do planowanego osiedla mieszkaniowego.

Dyskusja publiczna: 23 stycznia 2018 r. o godz. 17:00 w siedzibie BRG (ul. Wały Piastowskie 24).

Zgłaszanie uwag – do 14 lutego

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 14 lutego 2018 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXI/570/16 z dnia 2016-03-31 Czytaj [png]
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXI/570/16 z dnia 2016-03-31 Szczegóły
2 Opracowanie koncepcji (Zrealizowany)
3 Opiniowanie (Zrealizowany)
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2017-08-01 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2017-08-01 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2017-08-01 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2017-08-31 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2017-08-31 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2017-10-04 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do prognozy oddziaływania na środowisko 2017-10-04 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2017-12-22 Szczegóły
4 Drugie wyłożenie (W trakcie) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2018-01-02 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (W trakcie) Prognoza oddziaływania na środowisko 2018-01-02 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (W trakcie) Rysunek projektu planu 2018-01-02 Czytaj [pdf]
5 Uchwalony
6 Wejście w życie