Projekt planu

Strzyża – ul. Wita Stwosza 77

Nr planu
0855
Autor
Jarosław Wincek
Jednostka urbanistyczna
Wrzeszcz Górny
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz
Status
Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta
Rysunek granic planu

Teren objęty planem nie jest obecnie użytkowany. Znajdują się na nim pozostałości po Centrum Ogrodniczym „Okaz”. Do sporządzenia planu przystąpiono w związku z jego likwidacją, a także realizacją przystanku PKM Strzyża. Podstawowym celem planu była weryfikacja parametrów urbanistycznych oraz obowiązującego przeznaczenia terenu - przede wszystkim dopuszczenie funkcji mieszkaniowej.  Zgodnie z polityką rozwoju miasta do wewnątrz, należy dążyć do intensywnego i wielofunkcyjnego  wykorzystania terenów dobrze obsłużonych komunikacją publiczną, co uzasadnia dopuszczenie funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na tym obszarze. Nowy plan ustala jego podział na cztery części. Strefa południowo-zachodnia – przy ul. Wita Stwosza – zostanie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (o maksymalnej wysokości wynoszącej 21 m). W części południowo-wschodniej przewidziano miejsce pod osiedlowy zieleniec. Zaplanowano również teren, w części północno-wschodniej,  na którym powstanie strefa rozgrzewkowa dla stadionu GOKF. W części północno-zachodniej zarezerwowano także pas terenu na ulicę dojazdową do planowanego osiedla mieszkaniowego.

Dyskusja publiczna: 30 sierpnia

Zgłaszanie uwag – do 14 września
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 14 września 2017 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXI/570/16 z dnia 2016-03-31 Czytaj [png]
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXI/570/16 z dnia 2016-03-31 Szczegóły
2 Opracowanie koncepcji (Zrealizowany)
3 Opiniowanie (Zrealizowany)
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2017-08-01 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2017-08-01 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2017-08-01 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2017-08-31 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2017-08-31 Czytaj [pdf]
5 Uchwalony
6 Wejście w życie