Projekt planu

Stare Przedmieście rejon Targu Maślanego i ulicy Lastadia

Nr planu
1188
Autor
Dorota Korzeniowska
Jednostka urbanistyczna
Śródmieście Historyczne
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Śródmieście
Status
Prace projektowe
Można zgłaszać wnioski do planu do 2017-12-07
Rysunek granic planu

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) ,  oraz art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o:

podjęciu przez Radę Miasta Gdańska następujących uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

L.p.

Nr uchwały RMG

Nazwa planu

1.     

Nr XLIV/1212/17 z dnia 26.10.2017 r.

Oliwa Górna rejon ulic Wita Stwosza, Macierzy Szkolnej i Krasnoludków

2.     

Nr XLIV/1213/17 z dnia 26.10.2017 r.

Brzeźno rejon ulicy Uczniowskiej

3.     

Nr XLIV/1214/17 z dnia 26.10.2017 r.

Wrzeszcz Dolny rejon Alei Żołnierzy Wyklętych i ulicy Hynka

4.     

Nr XLIV/1215/17 z dnia 26.10.2017 r.

Siedlce rejon ulic Kartuskiej i Seweryna Goszczyńskiego II

5.     

Nr XLIV/1216/17 z dnia 26.10.2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/402/15 z dnia 29.10.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu

Stare Przedmieście rejon Targu Maślanego i ulicy Lastadia

 

Załączniki graficzne  do wyżej wymienionych uchwał, szczegółowo określające granice planów znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.brg.gda.pl

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dotyczących w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych oraz do prognoz oddziaływania na środowisko, które zostaną sporządzone do tych planów, w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres

Biuro Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro

80-855 Gdańsk

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym  na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 w terminie do dnia   7 grudnia  2017 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XV/402/15 z dnia 2015-10-29 Czytaj [png]
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XV/402/15 z dnia 2015-10-29 Szczegóły
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Zmiana uchwały w sprawie przystąpienia XLIV/1216/17 z dnia 2017-10-26 Szczegóły
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia - nowe XLIV/1216/17 z dnia 2017-10-26 Czytaj [jpg]
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP Szczegóły
2 Opracowanie koncepcji
3 Opiniowanie
4 Wyłożenie
5 Uchwalony
6 Wejście w życie