Projekt planu

Orunia - rejon ulicy Nowiny 63a

Nr planu
1617
Autor
Tomasz Lewandowski
Jednostka urbanistyczna
Orunia - Olszynka
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Śródmieście
Status
Plan skierowany do uchwalenia
Rysunek granic planu
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XLI/1126/17 z dnia 2017-06-29 Czytaj [jpg]
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XLI/1126/17 z dnia 2017-06-29 Szczegóły
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2017-07-07 Szczegóły
2 Opracowanie koncepcji (Zrealizowany)
3 Opiniowanie (Zrealizowany)
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2018-06-26 Szczegóły
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2018-07-02 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2018-07-02 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2018-07-02 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2018-07-18 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2018-07-18 Czytaj [pdf]
5 Uchwalony
6 Wejście w życie