Projekt planu

Orunia - rejon ulicy Nowiny 63a

Nr planu
1617
Autor
Tomasz Lewandowski
Jednostka urbanistyczna
Orunia - Olszynka
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Śródmieście
Status
Plan w trakcie wyłożenia
Uwagi do planu można zgłaszać do 2018-08-14
Data dyskusji publicznej
2018-07-17
Rysunek granic planu

Sporządzenie planu umożliwi rozbudowę i rozwój funkcjonującego gospodarstwa zajmującego się magazynowaniem i przetwórstwem warzyw, co przyczyni się do utrzymania i wzrostu zatrudnienia w tym zakładzie.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XLI/1126/17 z dnia 2017-06-29 Czytaj [jpg]
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XLI/1126/17 z dnia 2017-06-29 Szczegóły
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2017-07-07 Szczegóły
2 Opracowanie koncepcji (Zrealizowany)
3 Opiniowanie (Zrealizowany)
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2018-06-26 Szczegóły
4 Wyłożenie (W trakcie) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2018-07-02 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (W trakcie) Prognoza oddziaływania na środowisko 2018-07-02 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (W trakcie) Rysunek projektu planu 2018-07-02 Czytaj [pdf]
5 Uchwalony
6 Wejście w życie