Projekt planu

Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii

Nr planu
0264
Autor
Krzysztof Krzemiński
Jednostka urbanistyczna
Oliwa Górna
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Oliwa
Status
Skierowanie do uzgodnień
Rysunek granic planu
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXIX/776/16 z dnia 2016-09-29 Czytaj [jpg]
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXIX/776/16 z dnia 2016-09-29 Szczegóły
2 Opracowanie koncepcji (Zrealizowany) SLOW - propozycja zagospodarowania terenu 2017-06-21 Czytaj [pdf]
2 Opracowanie koncepcji (Zrealizowany) Raport z prezentacji koncepcji MPZP w ramach procedury SLOW Czytaj [pdf]
3 Opiniowanie (Zrealizowany)
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2017-12-22 Szczegóły
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2018-01-02 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2018-01-02 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2018-01-02 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) SLOW - prognoza oddziaływania obiektów wysokościowych 2018-01-02 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2018-01-19 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2018-01-26 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2018-02-20 Szczegóły
5 Uchwalony
6 Wejście w życie