Projekt planu

Oliwa Górna w rejonie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu

Nr planu
0258
Autor
Tomasz Sojak
Jednostka urbanistyczna
Oliwa Górna
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Oliwa
Status
Plan uchwalony, oczekiwanie na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym
Rysunek granic planu
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia L/1122/14 z dnia 2014-03-27 zmieniona uchwałą XXII/606/16 z dnia 2016-04-28 Czytaj [png]
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu L/1122/14 z dnia 2014-03-27 zmieniona uchwałą XXII/606/16 z dnia 2016-04-28 Szczegóły
2 Opracowanie koncepcji (Zrealizowany)
3 Opiniowanie (Zrealizowany)
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2017-09-01 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2017-09-01 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2017-09-01 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2017-09-28 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2017-10-10 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2017-11-03 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 2017-11-03
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2017-11-23 Szczegóły
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2017-11-29 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2017-11-29 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2017-11-29 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2017-12-13 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2017-12-20 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2018-02-02 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 2018-02-02
5 Uchwalony
6 Wejście w życie