Projekt planu

Oliwa Górna w rejonie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu

Nr planu
0258
Autor
Tomasz Sojak
Jednostka urbanistyczna
Oliwa Górna
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Oliwa
Status
Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta
Rysunek granic planu
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia L/1122/14 z dnia 2014-03-27 zmieniona uchwałą XXII/606/16 z dnia 2016-04-28 Czytaj [png]
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu L/1122/14 z dnia 2014-03-27 zmieniona uchwałą XXII/606/16 z dnia 2016-04-28 Szczegóły
2 Opracowanie koncepcji (Zrealizowany)
3 Opiniowanie (Zrealizowany)
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2017-09-01 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2017-09-01 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2017-09-01 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2017-09-28 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2017-10-10 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2017-11-03 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 2017-11-03
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2017-11-23 Szczegóły
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2017-11-29 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2017-11-29 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2017-11-29 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2017-12-13 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2017-12-20 Czytaj [pdf]
5 Uchwalony
6 Wejście w życie