Projekt planu

Oliwa Górna rejon pętli tramwajowej

Nr planu
0249
Autor
Maria Dąbrowska
Jednostka urbanistyczna
Oliwa Górna
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Oliwa
Status
Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta
Rysunek granic planu
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XVIII/289/11 z dnia 2011-09-29 Szczegóły
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XVIII/289/11 z dnia 2011-09-29 Czytaj [jpg]
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Zmiana uchwały w sprawie przystąpienia XXVIII/547/12 z dnia 2012-06-28 Szczegóły
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Zmienione granice przystąpienia XVIII/289/11 z dnia 2011-09-29 zmienione uchwałą XXVIII/547/12 z dnia 2012-06-28 Czytaj [png]
2 Opracowanie koncepcji (Zrealizowany)
3 Opiniowanie (Zrealizowany)
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2017-12-22 Szczegóły
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2018-01-02 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2018-01-02 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2018-01-02 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2018-01-12 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2018-01-16 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2018-03-06 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 2018-03-06
5 Uchwalony
6 Wejście w życie