Projekt planu

Oliwa Górna rejon Katedry Oliwskiej II

Nr planu
0250
Autor
Dobrosława Jakubowska
Jednostka urbanistyczna
Oliwa Górna
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Oliwa
Status
Plan uchwalony, oczekiwanie na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym
Rysunek granic planu

Po raz pierwszy projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu w maju 2016 roku. W ustawowym terminie do projektu planu wpłynęły 24 pisma z uwagami, które zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Gdańska. Obszar planu, o powierzchni 3,6 ha, położony jest w Oliwie Górnej w sąsiedztwie Katedry Oliwskiej. Celem opracowania jest umożliwienie odnowy obszaru z poszanowaniem wartości przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych zespołu pocysterskiego. Głównym celem jest stworzenie możliwości realizacji atrakcyjnej przestrzeni publicznej, podkreślającej ekspozycję Katedry Oliwskiej, a także ułatwienie przekształceń prowadzących do ożywienia i wzbogacenia oferty usługowej w obszarze planu. Ponadto poprzez realizację funkcji mieszkaniowej oraz powiązanej z nią przestrzeni publicznej i zieleni, realna stanie się poprawa wizerunku terenów na osi pomiędzy Katedrą Oliwską a terenami rekreacyjnymi u zbiegu ulic Spacerowej z Opacką.

 

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXIX/584/12 z dnia 2012-08-30 Czytaj [png]
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXIX/584/12 z dnia 2012-08-30 Szczegóły
2 Opracowanie koncepcji (Zrealizowany)
3 Opiniowanie (Zrealizowany)
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza skutków oddziaływania na środowisko 2016-05-02 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2016-05-02 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały 2016-05-02 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2016-05-19 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta - informacja 2016-07-06 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2016-09-30 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2016-09-30 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2016-09-30 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2016-10-13 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Gdańska do projektu planu 2016-10-26 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Gdańska do projektu planu 2016-12-07 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 2016-12-07
5 Uchwalony
6 Wejście w życie