Projekt planu

Młyniska rejon ul. Reja i potoku Strzyża

Nr planu
0515
Autor
Anna Fikus-Wójcik
Jednostka urbanistyczna
Młyniska - Letnica
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Port
Status
Plan w trakcie wyłożenia
Uwagi do planu można zgłaszać do 2018-10-12
Data dyskusji publicznej
2018-09-13
Rysunek granic planu
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XLV/1328/17 z dnia 2017-11-30 Czytaj [jpg]
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XLV/1328/17 z dnia 2017-11-30 Szczegóły
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2017-12-11 Szczegóły
2 Opracowanie koncepcji (Zrealizowany)
3 Opiniowanie (Zrealizowany)
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2018-08-22 Szczegóły
4 Wyłożenie (W trakcie) Prognoza oddziaływania na środowisko 2018-08-31 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (W trakcie) Rysunek projektu planu 2018-08-31 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (W trakcie) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2018-08-31 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2018-09-14 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2018-09-18 Czytaj [pdf]
5 Uchwalony
6 Wejście w życie