Projekt planu

Młyniska rejon ul. Reja i potoku Strzyża

Nr planu
0515
Autor
Anna Fikus-Wójcik
Jednostka urbanistyczna
Młyniska - Letnica
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Port
Status
Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta
Rysunek granic planu
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XLV/1328/17 z dnia 2017-11-30 Czytaj [jpg]
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XLV/1328/17 z dnia 2017-11-30 Szczegóły
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2017-12-11 Szczegóły
2 Opracowanie koncepcji (Zrealizowany)
3 Opiniowanie (Zrealizowany)
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2018-08-22 Szczegóły
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2018-08-31 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2018-08-31 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2018-08-31 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2018-09-14 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2018-09-18 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2018-10-26 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 2018-10-26
5 Uchwalony
6 Wejście w życie