Projekt planu

Matarnia rejon ulicy Jesiennej

Nr planu
2612
Autor
Ewa Łopacka
Jednostka urbanistyczna
Matarnia - Złota Karczma
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Zachód
Status
Plan skierowany do uchwalenia
Rysunek granic planu
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXXVIII/1016/17 z dnia 2017-04-25 Czytaj [JPG]
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXXVIII/1016/17 z dnia 2017-04-25 Szczegóły
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2017-05-08 Szczegóły
2 Opracowanie koncepcji (Zrealizowany)
3 Opiniowanie (Zrealizowany)
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2017-10-24 Szczegóły
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2017-10-31 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2017-10-31 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2017-10-31 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2017-11-15 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2017-11-15 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 2017-12-15
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Nie złożono uwag do projektu planu 2017-12-15
5 Uchwalony
6 Wejście w życie