Projekt planu

Matarnia rejon ulicy Elewów II

Nr planu
2613
Autor
Małgorzata Jaroszkowska
Jednostka urbanistyczna
Matarnia - Złota Karczma
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Zachód
Status
Plan skierowany do uchwalenia
Rysunek granic planu
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXXIX/1086/17 z dnia 2017-05-25 Czytaj [jpg]
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXXIX/1086/17 z dnia 2017-05-25
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2017-06-06 Szczegóły
2 Opracowanie koncepcji (Zrealizowany)
3 Opiniowanie (Zrealizowany)
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2017-12-22 Szczegóły
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2018-01-02 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2018-01-02 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2018-01-02 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2018-01-24 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2018-01-25 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 2018-02-20
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Nie złożono uwag do projektu planu 2018-02-20
5 Uchwalony
6 Wejście w życie