Projekt planu

Matarnia rejon ulicy Elewów II

Nr planu
2613
Autor
Małgorzata Walicka-Podolska
Jednostka urbanistyczna
Matarnia - Złota Karczma
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Zachód
Status
Plan w trakcie wyłożenia
Uwagi do planu można zgłaszać do 2018-02-14
Data dyskusji publicznej
2018-01-23
Rysunek granic planu

Od 2 do 31 stycznia w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu zostało wyłożonych dziesięć projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl.

Obszar objęty projektem planu miejscowego Matarnia rejon ulicy Elewów II jest niezagospodarowany, częściowo porośnięty przez zieleń wysoką. Na terenie tym znajduje się niewielkie, sztuczne wzniesienie, użytkowane przez okolicznych mieszkańców jako górka saneczkowa. Na osiedlu brakuje terenów rekreacyjnych, w tym placu zabaw dla dzieci. Zapotrzebowanie na tego rodzaju zagospodarowanie zostało zgłoszone przez okolicznych mieszkańców, Radę Dzielnicy Matarnia oraz zarządy wspólnot mieszkaniowych. Celem sporządzenia planu jest zmiana przeznaczenia części terenu z funkcji mieszkaniowo-usługowej na publiczną zieleń urządzoną. Pozostały obszar został przeznaczony pod usługi: przedszkole i żłobek. Dopuszczono również funkcje towarzyszące – dom sąsiedzki, świetlicę czy bibliotekę – co jest zgodne ze wskazaniami analiz, jakie przeprowadzono dla osiedla Matarnia. W projekcie planu ustalono m.in. maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy usługowej, a jej parametry i warunki zostały dostosowane do istniejącej zabudowy położonej w sąsiedztwie. Ustalono też zapis o spójnej kompozycji posadzki na podstawie całościowej koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej.

Dyskusja publiczna: 23 stycznia 2018 r. o godz. 17:00 w siedzibie BRG (ul. Wały Piastowskie 24).

Zgłaszanie uwag – do 14 lutego

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 14 lutego 2018 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXXIX/1086/17 z dnia 2017-05-25 Czytaj [jpg]
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXXIX/1086/17 z dnia 2017-05-25
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2017-06-06 Szczegóły
2 Opracowanie koncepcji (Zrealizowany)
3 Opiniowanie (Zrealizowany)
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2017-12-22 Szczegóły
4 Wyłożenie (W trakcie) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2018-01-02 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (W trakcie) Prognoza oddziaływania na środowisko 2018-01-02 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (W trakcie) Rysunek projektu planu 2018-01-02 Czytaj [pdf]
5 Uchwalony
6 Wejście w życie