Projekt planu

Maćkowy kościół w rejonie ulicy Czerskiej

Nr planu
1922
Autor
Anna Borzyszkowska
Jednostka urbanistyczna
Maćkowy
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Południe
Status
Plan w trakcie wyłożenia
Uwagi do planu można zgłaszać do 2018-07-17
Data dyskusji publicznej
2018-06-13
Rysunek granic planu
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXXIX/1087/17 z dnia 2017-05-25 Czytaj [jpg]
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXXIX/1087/17 z dnia 2017-05-25
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2017-06-06 Szczegóły
2 Opracowanie koncepcji (Zrealizowany)
3 Opiniowanie (Zrealizowany)
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2018-05-25 Szczegóły
4 Wyłożenie (W trakcie) Prognoza oddziaływania na środowisko 2018-06-04 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (W trakcie) Rysunek projektu planu 2018-06-04 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (W trakcie) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2018-06-04 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (W trakcie) Protokół z dyskusji publicznej - w przygotowaniu 2018-06-14
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2018-06-14 Czytaj [pdf]
5 Uchwalony
6 Wejście w życie