Projekt planu

Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Fundamentowej

Nr planu
2247
Autor
Ewa Łopacka
Jednostka urbanistyczna
Kokoszki Mieszkaniowe
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Zachód
Status
Plan w trakcie wyłożenia
Uwagi do planu można zgłaszać do 2018-07-17
Data dyskusji publicznej
2018-06-06
Rysunek granic planu

W planie konieczne jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy. Przekształcenie terenu dawnej kotłowni na funkcję mieszkaniowo-usługową będzie zbieżne z przeznaczeniem terenów sąsiadujących i pozytywnie wpłynie na ład przestrzenny osiedla.  

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XLI/1128/17 z dnia 2017-06-29 Czytaj [jpg]
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XLI/1128/17 z dnia 2017-06-29 Szczegóły
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2017-07-07 Szczegóły
2 Opracowanie koncepcji (Zrealizowany)
3 Opiniowanie (Zrealizowany)
4 Wyłożenie (W trakcie) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2018-05-25 Szczegóły
4 Wyłożenie (W trakcie) Prognoza oddziaływania na środowisko 2018-06-04 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (W trakcie) Rysunek projektu planu 2018-06-04 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (W trakcie) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2018-06-04 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2018-06-07 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2018-06-07 Czytaj [pdf]
5 Uchwalony
6 Wejście w życie