Projekt planu

Kokoszki Mieszkaniowe rejon ul. Osiedlowej

Nr planu
2245
Autor
Małgorzata Jaroszkowska
Jednostka urbanistyczna
Kokoszki Mieszkaniowe
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Zachód
Status
Plan skierowany do uchwalenia
Rysunek granic planu
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXX/812/16 z dnia 2016-10-27 Szczegóły
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXX/812/16 z dnia 2016-10-27 Czytaj [jpg]
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego XXXIX/1089/17 z dnia 2017-05-25 Szczegóły
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Zmienione granice przystąpienia XXXIX/1089/17 z dnia 2017-05-25 Czytaj [jpg]
2 Opracowanie koncepcji (Zrealizowany)
3 Opiniowanie (Zrealizowany)
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2017-10-24 Szczegóły
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2017-10-31 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2017-10-31 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2017-10-31 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2017-11-23 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2017-11-23 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2017-12-21 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 2017-12-21
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2017-12-22 Szczegóły
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2018-01-02 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2018-01-02 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2018-01-02 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2018-01-12 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2018-01-12 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2018-02-20 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 2018-02-20
5 Uchwalony
6 Wejście w życie