Projekt planu

Jelitkowo – wejścia na plażę nr 75, 76, 77 i 78 na przedłużeniu ulicy Jantarowej

Nr planu
0147
Autor
Dobrosława Jakubowska
Jednostka urbanistyczna
Oliwa Dolna
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Oliwa
Status
Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta
Rysunek granic planu
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXI/564/16 z dnia 2016-03-31 Czytaj [png]
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXI/564/16 z dnia 2016-03-31 Szczegóły
2 Opracowanie koncepcji (Zrealizowany)
3 Opiniowanie (Zrealizowany)
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2017-12-22 Szczegóły
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2018-01-02 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2018-01-02 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2018-01-02 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2018-01-09 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2018-01-15 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2018-03-06 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do prognozy oddziaływania na środowisko 2018-03-06 Czytaj [pdf]
5 Uchwalony
6 Wejście w życie