Projekt planu

Jelitkowo – wejścia na plażę nr 63 i 64 na przedłużeniu ul. Piastowskiej

Nr planu
0148
Autor
Dobrosława Jakubowska
Jednostka urbanistyczna
Oliwa Dolna
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Oliwa
Status
Plan uchwalony, oczekiwanie na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym
Rysunek granic planu

Celem sporządzenia planu jest weryfikacja zapisów planu obowiązującego, a w szczególności umożliwienie realizacji nowej zabudowy –  obiektu zaplecza plażowego zlokalizowanego przy wejściu nr 63. Nowy budynek, o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 35m2 miałby mieścić toalety ogólnodostępne (przystosowane także dla potrzeb osób niepełnosprawnych), natryski i przebieralnie.

 

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXI/563/16 z dnia 2016-03-31 Czytaj [png]
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXI/563/16 z dnia 2016-03-31 Szczegóły
2 Opracowanie koncepcji (Zrealizowany)
3 Opiniowanie (Zrealizowany)
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2017-01-31 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2017-01-31 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2017-01-31 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2017-02-09 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Gdańska do projektu planu 2017-03-21 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 2017-03-21
5 Uchwalony
6 Wejście w życie