Projekt planu

Jelitkowo – wejścia na plażę nr 63 i 64 na przedłużeniu ul. Piastowskiej

Nr planu
0148
Autor
Dobrosława Jakubowska
Jednostka urbanistyczna
Oliwa Dolna
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Oliwa
Status
Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta
Rysunek granic planu

Celem sporządzenia planu jest weryfikacja zapisów planu obowiązującego, a w szczególności umożliwienie realizacji nowej zabudowy –  obiektu zaplecza plażowego zlokalizowanego przy wejściu nr 63. Nowy budynek, o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 35m2 miałby mieścić toalety ogólnodostępne (przystosowane także dla potrzeb osób niepełnosprawnych), natryski i przebieralnie.

 

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXI/563/16 z dnia 2016-03-31 Czytaj [png]
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXI/563/16 z dnia 2016-03-31 Szczegóły
2 Opracowanie koncepcji (Zrealizowany)
3 Opiniowanie (Zrealizowany)
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2017-01-31 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2017-01-31 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2017-01-31 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2017-02-09 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Gdańska do projektu planu 2017-03-21 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 2017-03-21
5 Uchwalony
6 Wejście w życie