Projekt planu

Cmentarz Łostowicki - część wschodnia

Nr planu
1847
Autor
Winicjusz Momont
Jednostka urbanistyczna
Zakoniczyn - Łostowice
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Południe
Status
Plan skierowany do uchwalenia
Rysunek granic planu
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXXVII/991/17 z dnia 2017-03-30 Czytaj [jpg]
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXXVII/991/17 z dnia 2017-03-30 Szczegóły
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP Szczegóły
2 Opracowanie koncepcji (Zrealizowany)
3 Opiniowanie (Zrealizowany)
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2018-02-20 Szczegóły
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2018-03-01 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2018-03-01 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2018-03-01 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2018-03-07 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2018-03-08 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2018-04-26 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 2018-04-26
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2018-06-04 Szczegóły
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2018-06-04 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2018-06-04 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2018-06-04 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2018-06-13 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2018-06-14 Czytaj [pdf]
5 Uchwalony
6 Wejście w życie