Projekt planu

Brętowo rejon przystanku PKM Brętowo

Nr planu
0937
Autor
Piotr Rugień
Jednostka urbanistyczna
Brętowo
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz
Status
Plan w trakcie wyłożenia
Uwagi do planu można zgłaszać do 2018-08-14
Data dyskusji publicznej
2018-07-17
Rysunek granic planu
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXXVIII/1020/17 z dnia 2017-04-25 Czytaj [jpg]
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXXVIII/1020/17 z dnia 2017-04-25 Szczegóły
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2017-05-08 Szczegóły
2 Opracowanie koncepcji (Zrealizowany)
3 Opiniowanie (Zrealizowany)
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2018-06-26 Szczegóły
4 Wyłożenie (W trakcie) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2018-07-02 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (W trakcie) Prognoza oddziaływania na środowisko 2018-07-02 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (W trakcie) Rysunek projektu planu 2018-07-02 Czytaj [pdf]
5 Uchwalony
6 Wejście w życie