Projekt planu

Brętowo rejon przystanku PKM Brętowo

Nr planu
0937
Autor
Piotr Rugień
Jednostka urbanistyczna
Brętowo
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz
Status
Plan skierowany do uchwalenia
Rysunek granic planu
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXXVIII/1020/17 z dnia 2017-04-25 Czytaj [jpg]
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXXVIII/1020/17 z dnia 2017-04-25 Szczegóły
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2017-05-08 Szczegóły
2 Opracowanie koncepcji (Zrealizowany)
3 Opiniowanie (Zrealizowany)
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2018-06-26 Szczegóły
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2018-07-02 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2018-07-02 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2018-07-02 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2018-07-18 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2018-07-18 Czytaj [pdf]
5 Uchwalony
6 Wejście w życie