Projekt planu

Aniołki - rejon ulicy Wroniej

Nr planu
0858
Autor
Danuta Giorewa-Brach
Jednostka urbanistyczna
Wrzeszcz Górny
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz
Status
Plan uchwalony, oczekiwanie na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym
Rysunek granic planu
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXXVIII/1018/17 z dnia 2017-04-25 Czytaj [jpg]
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXXVIII/1018/17 z dnia 2017-04-25 Szczegóły
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2017-05-08 Szczegóły
2 Opracowanie koncepcji (Zrealizowany)
3 Opiniowanie (Zrealizowany)
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2018-05-25 Szczegóły
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2018-06-04 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2018-06-04 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2018-06-04 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2018-06-08 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2018-06-08 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2018-07-23 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 2018-07-23
5 Uchwalony
6 Wejście w życie