Druga część studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne zawiera wytyczne projektowe do spójnego i atrakcyjnego zagospodarowania lokalnych przestrzeni publicznych na obszarach zdegradowanych.  

Obszary określane jako zdegradowane, czyli Angielska Grobla, Brzeźno – osada rybacka, Przeróbka Mieszkaniowa oraz Stogi Mieszkaniowe, wymagają pilnej interwencji i przemian mających na celu poprawę życia mieszkańców. Studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne zostało opracowane w celu poprawy jakości przestrzeni publicznych i skoordynowania działań na ich rzecz.  

Studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne. Etap I - obszary rewitalizacji jest dostępne tutaj.