Lokalne przestrzenie publiczne – place, skwery, ulice to elementy krystalizujące strukturę osiedla czy dzielnicy, to miejsca, w których toczy się codzienne życie mieszkańców. Sieć przestrzeni lokalnych stanowi ważne dopełnienie struktury głównych przestrzeni publicznych miasta. Układ ogólnomiejskich przestrzeni publicznych powiązany z lokalnymi miejscami codziennych aktywności stanowi w pełni funkcjonujący żywy organizm miejski.


Załącznikami do opracowania są:

1. część graficzna składająca się z prezentacji dotyczących: Oruni, Biskupiej Górki / Starego Chełmu, Dolnego Miasta / Placu Wałowego / Starego Przedmieścia oraz Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście - w tekście znajdują się odniesienia do odpowiednich slajdów w w/w prezentacjach,

2. część tekstowa składająca się z uchwał poszczególnych Rad Dzielnic przedstawiających opinię i uwagi do niniejszego opracowania.