Wstęp

Tworzymy sieć gdańskich
przestrzeni lokalnych

Szanowni Państwo
Biuro Rozwoju Gdańska – w ramach Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna oraz prac nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska - realizuje projekt Gdańskie Przestrzenie Lokalne (GPL), sieć lokalnych przestrzeni publicznych.

W związku z tym chcielibyśmy zachęcić Państwa do udziału w krótkiej, anonimowej ankiecie dotyczącej Państwa najbliższego sąsiedztwa. Ankieta zawiera 8 pytań, a jej wypełnienie nie zajmie Państwu więcej niż 5 minut. Zachęcamy do udziału w badaniu.

Jestem... / Mam...

Gdzie mieszkasz

Zakupy pierwszej potrzeby

Czas na świeżym powietrzu

Przystanki komunikacji

Miejsca spotkań

Bariera w ruchu pieszym

Miejsce z którym jesteś związana/y