W ramach kontynuacji działań społecznych na obszarach rewitalizacji powstał chór składający się z dzieci z Dolnego Miasta i Nowego Portu. Efektem jego pracy są dwie płyty: „Pieśni o Polsce” oraz „Kolędy”.

Projekt zatytułowany „Chór dziecięcy - koncerty i nagrania płyt” został zrealizowany przez Parafię Niepokalanego Poczęcia NMP we współpracy z Biurem Rozwoju Gdańska. W jego ramach powstał chór złożony z dzieci z Dolnego Miasta i Nowego Portu. Kandydaci do chóru byli rekrutowani w marcu 2017 r. w szkołach i parafiach. W efekcie zebrało się grono dwudziestu utalentowanych chórzystów, którzy z zapałem zabrali się do pracy. Młodzi artyści przez kilka miesięcy wspólnie ćwiczyli pod okiem koordynatora projektu Krystiana Iwanowa. Gdy nabrali odpowiedniej wprawy, przystąpiono do nagrania płyt. W listopadzie jako pierwsza ukazała się płyta z pieśniami o Polsce. Znalazły się na niej takie pieśni jak "Pierwsza brygada", "Ułani, ułani" czy "Polonez Trzeciego Maja". W grudniu natomiast została wydana druga płyta – z kolędami. Podczas jej nagrania chórowi i solistom akompaniował kwartet wokalny Floridus oraz fortepian. Chóru można było także wysłuchać na żywo. Pierwszy koncert odbył się 7 maja w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, kolejny miał miejsce 17 grudnia w kościele św. Jadwigi w Nowym Porcie, a ostatni - 19 grudnia podczas imprezy choinkowej dla mieszkańców Dolnego Miasta.

Płyty z nagraniami chóru dziecięcego były rozdawane podczas spotkań świątecznych organizowanych na obszarach rewitalizacji, będą też dostępne w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (ul. Łąkowa 34A) oraz w kościele św. Jadwigi (ul. Góreckiego 18). Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Miasta Gdańska w ramach kontynuacji działań rewitalizacyjnych.